Horsens Freja - Kasserer: Henrik Magni

Kasserer: Henrik Magni

Horsens Freja - Tøjvask: Linda Løjstrup

Tøjvask: Linda Løjstrup

Horsens Freja - Materialeforvalter: Peter Hansen

Materialeforvalter: Peter Hansen