Bestyrelsen informerer

Skrevet af ALV d. 23. januar 2018

Brand i materialeskur

Som I sikkert ved har Horsens Freja været ramt af brand i vores materialeskur – en ALT ØDELÆGGENDE brand.

Vi har mistet alle vores materialer, og det betyder naturligvis en masse ekstra arbejde med at genskabe det tabte.

Jeg vil derfor appellere til at alle udviser ekstra tålmodighed, da alt ikke kan fungere optimalt under disse vilkår. Vi er i god dialog med både Forum (ansvarlig for bygninger), forsikringsselskabet samt Sportsmaster.

Der arbejdes altså på alle fronter på at vi hurtigst muligt kan komme tilbage til det normale.

Vi kan ikke garantere at alle hold har tøj til de første kampe, så måske vi skal låne af andre klubber eller må spille i overtrækstrøjer.

Endelig vil jeg opfordre alle Freja-folk som måtte kende nogen som kunne tænke sig at sponsorere et sæt tøj enten ungdomshold eller seniorhold – kontakt da Frank Pedersen (2016 3650).

Kan også kun opfordre til at kontakte bestyrtelsen såfremt der er input/gode idéer og evt ekstra ressourcer vi kan bruge.

Vi skal løfte i flok og i bedste Freja-ånd stå sammen i de næste måneder hvor der kræves lidt ekstra af alle!

På bestyrelsens vegne
Jacob Outzen
Formand Horsens Freja