Skrevet af ALV d. 10. april 2017

“Kære medlemmer af seniorafdelingen i Horsens Freja.

Der er torsdag den 6.4.17 udsendt kontingentopkrævninger for forårssæsonen 2017 til betaling den 1.5.2017.

Hvis du ikke har modtaget denne i din mail-boks, så skyldes det, at vi har dig registreret med forkert mailadresse. Det fritager dig naturligvis ikke for betaling, så du bedes i så fald meddele rigtig mail adresse til kasserer@horsensfreja.dk

For god ordens skyld skal jeg også pointere, at bestyrelsen har vedtaget en 0-tolerance politik overfor restancer, og vil derfor gerne opfordre dig til at få betalt dit kontingent rettidigt.

Når det så er sagt, så ønskes i alle en fremragende forårssæson med masser af mål og sejre.

THIS IS FREJA

Henrik Magni, kasserer