Horsens Freja - Holdleder/tovholder: Peter Strømkjær

Holdleder/tovholder: Peter Strømkjær